EURo Media

14224971_1677303232596082_7883344190494576098_n
 
Descriere

Modulul Jean Monnet EU*Ro Media, Standarde Europene, Aplicabilitate Românească: Viziunea Media asupra Președinției Române a Consiliului UE a fost realizat pentru a răspunde nevoilor grupului țintă, format din jurnaliști, lideri și formatori de opinie din România, care, prin cursuri de pregătire intensivă, va avea posibilitatea de a-și consolida cunoștințele în domeniul afacerilor europene.

Context

România va prelua în 2019 Președinția Consiliului Uniunii Europene și, pe lângă provocările în stabilirea agendei, momentul va oferi oportunitatea de a spori vizibilitatea țării pe scena politică europeană. În acest demers, mass-media poate avea un rol important și poate contribui la consolidarea acțiunilor desfășurate de România pentru îndeplinirea acestei responsabilități politice și diplomatice, prin promovarea și stimularea europenizării sferei publice.  

Obiective

În perioada celor trei ani a proiectului, activitatea se va concentra pe:

  • furnizarea de noi cunoștințe legate de tematici aferente Uniunii Europene, relevante pentru parcursul profesional al grupului țintă;
  • îmbunătățirea experienței profesionale a grupului țintă prin dezvoltarea unor abilități și noțiuni care să contribuie la înțelegerea evenimentelor și influențelor de la nivel european, cu impact asupra României ca stat membru;
  • îmbunătățirea abilităților civice ale grupului țintă prin utilizarea unor instrumente oferite de către personalul didactic în vederea pentru consolidarea participanților ca formatori ai opiniei publice și ca actori cu influență asupra agendei publice;
  • îmbunătățirea calității sesiunilor de pregătire profesională asupra subiectelor aferente UE.
Rezultate intermediare

În urma participării grupului țintă (format din jurnaliști, cadre didactice din mediul preuniversitar și universitar, funcționari în mediul privat și de stat) la cursurile oferite în cadrul Modulului Jean Monnet EU*Ro Media din luna mai, anul 2017, s-a obținut o serie de recomandări privind pregătirea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene în 2019 din perspectiva comunicării publice. Acestea sunt împărțite pe patru direcții de comunicare (mass-media, cetățeni, mediul academic și societatea civilă) și sunt adresate instituțiilor aparatului administrativ de stat, însărcinat cu pregătirea Președinției, și oricăror altor instituții publice /private sau cetățeni interesați de acest eveniment important pentru România din punct de vedere diplomatic și politic. Recomandările pot fi consultate mai jos:

Pentru mai multe informații legate de proiect, accesați pagina de Facebook sau Platforma digitală Eurosci.

 

 

Contribuţii Participanţi


Alexandra Buliga, Vladimir-Adrian Costea, Miltiade Stanciu


Laurenţiu Gagu, Violeta Gheorghe, Carmen Velica, Irinela Vişan


Francine Handy Jaomiasa


Toader Flutur, Iulia Marinela Chiurtu, Irina Bortos


Alexandra Chiru, Emanuela Ignățoiu-Sora, Angel-Cristian Oltețeanu
 
 
*Proiectul este co-finanțat de către: Comisia Europeană, Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA), prin intermediul Programului ERASMUS+ Instituția gazdă: Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană